Čo obnáša upratovanie vo veľkých komerčných budovách?

Udržiavanie čistoty vo veľkých komerčných budovách je dôležité z viacerých hľadísk. Upratovanie takýchto priestorov je však pomerne zložitý proces, ktorý si vyžaduje disciplínu v dodržiavaní konkrétnych úloh, špecifické zručnosti pracovníkov a profesionálne vybavenie. Aké aspekty a výzvy obnáša upratovanie veľkých komerčných budov?

Veľké komerčné budovy predstavujú spojenie dvoch rozdielnych svetov - interného a externého. Interný svet tvoria zamestnanci, ktorí majú v priestoroch komerčných budov svoje pracoviská, preto tu trávia väčšinu svojho času. Vo vzťahu k nim sa upratovacia firma usiluje o vytvorenie príjemného pracovného prostredia, ktoré zamestnancom počas pracovnej doby poskytne maximálny komfort.

Externý aspekt tvoria návštevníci, ktorí sem prichádzajú s cieľom využiť služby obchodníkov sídliacich v komerčných budovách. Vo vzťahu k nim majú zase upratovacie služby plniť skôr reprezentačný účel. Komerčná budova, do ktorej vstupujú, by ich mala už na prvý pohľad osloviť svojou čistotou, aby z nej mali maximálne možný pozitívny dojem.

Aby komerčná budova docielila takýto výsledok, potrebuje v rámci každodennej prevádzky zastrešiť viac než len umývanie okien či upratovanie administratívnych priestorov. Práve s týmto problémom pomáhame jednotlivým správcom komerčných budov my - upratovacia firma, ktorá má nielen know-how, ale aj roky skúseností, potrebnú techniku a profesionálov, vďaka ktorým bude výsledok presne taký, aký očakávate.

Upratovanie komerčných budov

Pre lepšiu predstavu prinášame prehľad toho, bez čoho sa pri upratovaní veľkých komerčných budov nezaobídete.

Outsourcing

Zastrešenie upratovania veľkých komerčných budov si vo väčšine prípadov vyžaduje outsourcing upriamený na špecializované upratovacie služby. Firmy, ktoré sa v tomto segmente pohybujú, majú totiž skúsenosti, zručnosti a aj špecializované vybavenie potrebné na správne upratovanie takéhoto rozsahu. Spolupráca s profesionálnou upratovacou firmou tak vnesie do každodenných procesov nielen efektivitu, ale aj kvalitu a zodpovednosť. Upratovacia firma dokáže zabezpečiť plynulý chod upratovania, čo je výhodou oproti tomu mať na upratovanie vlastného zamestnanca, ktorý môže byť práceneschopný alebo odíde.

Pravidelné a dôkladné upratovanie

Administratívne priestory, ktorými sú napr. kancelárie a konferenčné miestnosti, si vyžadujú pravidelné a dôkladné upratovanie. Tieto priestory by mali byť vždy čisté, upratané a mala by sa nimi niesť príjemná vôňa tak, aby zamestnancom vytvárali čo najkomfortnejšie pracovné prostredie. Súčasťou takéhoto upratovania je nielen vysávanie a čistenie podláh, ale aj čistenie a dezinfekcia pracovných stolov, umývanie zrkadiel, umývanie okien, rovnako ako aj celkové odstraňovanie prachu a nečistôt. Samostatnou kategóriou a výzvou zároveň je aj umývanie okien vo výškach, ktoré je z hľadiska udržiavania čistoty a jasného výhľadu nevyhnutné.

Kvalifikovaní pracovníci

Na prvý pohľad sa môže zdať, že pracovať v upratovacej firme predsa zvládne každý. Nie je to však pravda. Náročnosť spočíva najmä v už spomínaných výškových prácach, ktoré sú nielen mentálne, ale aj fyzicky náročné. Vyžadujú si skúsenosti a potrebné znalosti, preto umývanie okien vo výškach do výšky 20 metrov vykonáva vyškolený personál s použitím vysokozdvižnej techniky. Výsledok je vďaka tomu efektívny, estetický a najmä dosiahnutý za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel a nariadení. Je dôležité spomenúť aj ďalšie úkony ako je dezinfekcia (kde je dôležité dodržiavanie noriem a postupov), tepovanie na profesionálnej úrovni s dosiahnutím vysokej kvality, čistenie eskalátorov a elevátorov, na ktoré je potrebné špeciálne vybavenie ap.

Okrem starostlivosti o vzhľad komerčných budov sa upratovacie firmy venujú aj upratovaniu rôznych priemyselných objektov či čisteniu solárnych panelov, ktorých v poslednej dobe stále pribúda.

Upratovanie priemyselných objektov

Okrem komerčných budov, v ktorých sídlia najmä administratívne priestory firiem, je potrebné zastrešiť aj udržiavanie a upratovanie priemyselných objektov. Ide napr. o továrne a sklady, kde si upratovacia činnosť vyžaduje podstatne odlišné kroky. V rámci upratovania priemyselných objektov je potrebné zabezpečiť najmä čistenie strojov a zariadení, čistenie podláh od nečistôt a olejov či odstraňovanie odpadkov rovnako ako aj správne nakladanie s nebezpečnými materiálmi. Každá upratovacia firma, ktorá zabezpečuje upratovanie takéhoto priestoru musí byť preto s bezpečnostnými predpismi a postupmi týkajúcimi sa priemyselného prostredia nielen oboznámená, ale musí ich aj striktne dodržiavať.

Čistenie solárnych panelov

Samostatnou kategóriou upratovacích služieb je aj čistenie solárnych panelov, ktorých najmä v poslednej dobe pribúda. Solárnymi panelmi je totiž vybavených čoraz viac komerčných budov, pretože sa takýmto spôsobom snažia o výrobu čistej energie, vďaka ktorej dokážu znížiť svoje prevádzkové náklady. Aby však solárne panely dosiahli optimálnu účinnosť, vyžadujú si pravidelné čistenie, ktoré prispieva k zvýšeniu ich výkonnosti a zároveň predlžuje aj ich životnosť. Dôkladné a pravidelné čistenie solárnych panelov si však vyžaduje dodržiavanie špeciálnych postupov, ktoré berú ohľad na ich citlivú povrchovú úpravu a použitý materiál.

Upratovanie veľkých komerčných budov a priemyselných objektov je náročná práca. Vyžaduje si odbornosť, profesionálne zručnosti a efektívne riadenie. Je to jediný spôsob, vďaka ktorému sú profesionálne upratovacie firmy schopné zvládnuť celkové udržiavanie rôznych typov objektov nielen z časového hľadiska, ale aj z pohľadu personálneho zabezpečenia.