Vplyv znečistenia na výkon solárnych panelov

Solárne panely sú ekologickou a udržateľnou alternatívou tradičných zdrojov energie. Čoraz populárnejším sa preto stáva aj využívanie solárnych panelov, ktoré sa využívajú na výrobu tepla a elektrickej energie. Slnečná energia je síce nevyčerpateľným zdrojom, vplyv znečistenia však môže mať negatívny vplyv na výkon solárnych panelov. Viete, ako tento problém riešiť? My Vám poradíme.

Možno si hovoríte, že upratovacia firma upratuje kancelárie a obchodné priestory, ale solárne panely? Áno, presne tak. Jednou z činností kvalitných upratovacích spoločností je aj čistenie solárnych panelov. Ide totiž o problém, ktorý môže ovplyvniť nielen výkon, ale aj životnosť solárnych systémov.

Povrchové znečistenie solárnych panelov

Jedným z faktorov, ktoré môžu viesť k zníženiu výkonu solárnych panelov, je ich povrchové znečistenie. Solárne panely majú relatívne veľkú povrchovú plochu, na ktorú sa ukladajú rôzne druhy nečistôt z prostredia. Nejde pritom len o prach, ale aj o lístie, vtáčie výkaly a množstvo rôznych iných nečistôt. Všetky tieto nečistoty spoločne vytvárajú vrstvu na povrchu panelov, ktorá znižuje absorpciu slnečného žiarenia, a tým spôsobuje aj nižšiu produkciu elektrickej energie. Platí, že čím hrubšia je vrstva znečistenia, tým väčšia je strata výkonu solárneho systému. Zníženie účinnosti solárnych panelov bez pravidelného čistenia je na úrovni až 25 % ročne. Všeobecne sa odporúča, aby sa čistenie vykonávalo 1 x ročne, ak sa však solárne panely nachádzajú blízko cesty, priemyselného parku alebo iného prašného prostredia je údržba vhodná aj 2 x ročne.

Ako minimalizovať vplyv znečistenia solárnych panelov?

S cieľom minimalizovať vplyv znečistenia na výkon solárnych panelov je potrebné ich povrch pravidelne čistiť. Vhodným spôsobom je spolupráca s vhodnou upratovacou firmou, ktorá sa v rámci svojich upratovacích služieb špecializuje aj na čistenie solárnych panelov. Naša upratovacia firma poskytuje čistiace služby zahŕňajúce pravidelné čistenie a údržbu solárnych panelov s cieľom maximalizovať ich výkon.

Proces čistenia solárnych panelov, ktorý vykonávame, je dôležitý pre zachovanie ich optimálneho výkonu. Pozostáva z využívania špecializovaných postupov a techník s cieľom odstrániť nečistoty a zabezpečiť, aby slnečné žiarenie mohlo voľne prenikať na povrch panelov. Používame také prostriedky a metódy, ktoré neohrozujú účinnosť a ani životnosť solárnych panelov. Určite nevyužívame žiadnu agresívnu chémiu. Vhodná je aj nano impregnácia solárnych panelov, ktorá ich udrží čisté dlhší čas.            

Výhody pravidelného čistenia solárnych panelov

Pravidelné čistenie solárnych panelov má niekoľko výhod. Prvou je už spomínané zvýšenie vyťaženosti solárneho systému tým, že zväčšuje prienik slnečného žiarenia a zabraňuje strate výkonu, ktorú spôsobuje povrchové znečistenie. Znamená to, že po odstránení všetkých povrchových nečistôt budú solárne panely schopné zachytiť viac slnečnej energie a vyprodukovať väčšie množstvo elektrickej energie. Tým sa zvyšuje efektivita celého solárneho systému a znižuje sa čas potrebný na návratnosť investície.

Ďalšou z výhod je, že čistenie solárnych panelov zvyšuje aj ich životnosť. Nečistoty, ktoré sa hromadia na povrchu panelov, môžu spôsobiť ich opotrebovanie či koróziu. Pravidelným čistením solárnych panelov sa tieto nečistoty odstraňujú, vďaka čomu je panelový systém udržiavaný v dobrom technickom stave. Solárne panely tak budú fungovať efektívne, spoľahlivo a najmä dlhodobo.

Ďalšie služby upratovacích firiem

Okrem čistenia solárnych panelov v prípade potreby poskytujeme aj ďalšie služby súvisiace s údržbou solárnych systémov. V prípade špeciálnym požiadaviek vieme poskytovať aj zimnú údržbu odstraňovania snehu, ľadu a iných nečistôt, ktoré môžu výkon solárnych panelov ovplyvniť počas zimného obdobia.

Údržbu a čistenie solárnych panelov vnímajte ako súčasť prevádzky

V dnešnej dobe, keď čoraz viac ľudí investuje do solárnych systémov, je dôležité myslieť na to, že správna údržba a čistenie solárnych panelov predstavujú nevyhnutnú súčasť ich starostlivosti. Myslite na to, že dážď nie je postačujúci na to, aby boli solárne panely čisté. Sú síce mokré, ale dôkladne ich to určite nevyčistí.

Upratovacie firmy, ktoré sa špecializujú na čistenie solárnych panelov, majú v tejto oblasti odborné a najmä praktické skúsenosti. Aj naše služby tak prispievajú k zabezpečeniu dlhodobej udržateľnosti solárnych systémov a k predĺženiu ich výkonnosti.

Povrchové znečistenie môže mať negatívny vplyv na výkon solárnych panelov, vďaka službám profesionálov sa však tomu hravo vyhnete. Okrem samotného čistenia solárnych panelov sa môžeme dohodnúť aj ďalších doplnkových službách, ktoré okrem výkonu predĺžia aj ich životnosť. Pravidelné čistenie a kvalitná údržba solárnych panelov totiž pomáha zabezpečiť nielen ich optimálny výkon, ale aj dlhú životnosť a maximálny výnos z prvotnej investície. Viac informácií, ako realizujeme čistenie a ochranu solárnych panelov sa dozviete v našich službách.