Cena:
na vyžiadanie
Objekty:
rodinné domy, novostavby, haly, administratívne budovy, panely na zelenej lúke
Typ služby:
jednorazová / pravidelná

 

Prečo a ako často čistiť solárne/fotovoltaické panely? 

 • Úlohou solárnych panelov je zbierať slnečnú energiu, ktorá sa premení na elektrickú energiu. Je prirodzené, že sa tieto panely vplyvom poveternostným podmienok časom zaprášia a znečistia, čo má za následok výrazné zníženie ich účinnosti a efektívnosti. Takisto je prirodzené, že každý povrch najmä v externom prostredí si vyžaduje údržbu za účelom predĺženia životnosti. Na paneloch sa usádzajú rôzne nečistoty ako prach, peľ z rastlín, vtáčí trus, lístie, smog, sadze alebo sa vytvára kalný film z dažďovej vody. Tieto nečistoty spôsobujú to, že slnečné lúče nemôžu efektívne preniknúť do systému, ktorý následne nefunguje optimálne. Dážď a vietor síce slúži ako pomocník, pretože dokáže panely zmyť od hrubej špiny resp. odviať hrubé nečistoty, ale to nie je postačujúce na ich plnohodnotný výkon a generovanie maximálneho množstva energie. Usadeniny a anorganické nečistoty vytvárajú na povrchu panelov tenkú vrstvu, ktorá tam ostane aj po daždi. Tento fakt a nepostačujúci efekt ,,dažďového čistenia“ potvrdzuje aj nedávna štúdia Svetového kongresu obnoviteľnej energie z roku 2019.
 • Zahraničné výskumy a štúdie solárnych panelov vypovedajú o znížení výkonu v dôsledku nečistôt v rozmedzí 5-25 %. Zníženie výkonu dochádza dôsledkom straty tepla a straty elektrickej energie. Optimálnu výkonnosť panelov je preto potrebné priebežne sledovať a v prípade poklesu produkcie čím skôr zasiahnuť.

Frekvencia a systém čistenia solárnych panelov 

 • Frekvencia čistenia závisí od: typu a sklonu panelu (panely sa inštalujú na sklone min. 5 %, ktorý pomáha stekaniu vody a snehu, pričom viac nečistôt sa usadí na ploche s menším sklonom od vodorovnej roviny) a od prostredia (blízkosť poľnohospodárskych oblastí, priemyselných objektov, blízkosť cestných komunikácií, väčší výskyt vtáctva a hmyzu znamená väčšie riziko znečistenia). V takomto prípade sa odporúča frekvencia 2x ročne. V menej náchylnom prostredí na znečistenie postačuje 1x ročne.
 • Je potrebné zvoliť vhodnú metódu a čistiace prostriedky, neodporúča sa používať žiadnu agresívnu chémiu ani príliš vysoký tlak, pretože môže dôjsť k poškodeniu tesnení. Štandardne sa využíva čisto ekologická metóda ,,pure water cleaning system“, pri nadmernom znečistení ,,iSolar system“ – čistenie pomocou rotačných kief a horúcej vody.
 • Pri čistení je potrebné dodržiavať zásady ochrany bezpečnosti pri práci a pohybovať sa po povrchu tak, aby nedošlo k úrazu alebo poškodeniu a poškriabaniu panelov. Pri vysokých vonkajších teplotách môžu byť panely extrémne horúce a pri kontakte môže dôjsť aj k popáleniu.

Nano ochrana panelov

 • S dôkladným vyčistením panelov odporúčame klientom zároveň aj ich impregnáciu. Takáto ochrana udržuje panely dlhodobo čistejšie pomocou hydrofóbneho efektu (odpudzovanie vody), čím zvyšuje ich schopnosť využívať slnečnú energiu, čo najefektívnejšie.
 • Nanotechnológia je pomerne nová oblasť vedy, ktorá sa vyznačuje veľkou účinnosťou a jej využitie je možné pozorovať naprieč celým spektrom odvetví od stavebníctva, automotive, priemysel, medicínu až po čistiace a upratovacie služby. Nano častice sú miniatúrne častice o veľkosti približne 60 tis. krát menšej ako je priemer ľudského vlasu, čo im umožňuje preniknúť do hĺbky akéhokoľvek povrchu, vďaka čomu povrch získa unikátne vlastnosti. Molekuly vody a tekutín sa z takéhoto povrchu doslova odrazia.

Cenník

 • Čistenie panelov na zemi: od 1,50 - 3,50 € / m2
 • Čistenie panelov na streche: od 2,50 - 4,50 € / m2
 • Čistenie panelov: dohodou (nad 500 m2)
 • Impregnácia panelov na zemi: od 2,50-4,50 € / m2
 • Impregnácia panelov na streche: od 3,00 - 6,00 € / m2
 • Impregnácia panelov: dohodou (nad 500 m2)

„MK-clean Vám ponúka riešenie širokého spektra Vašich požiadaviek na mieru“

 

Mám záujem o Čistenie a ochrana solárnych panelov