Udržateľnosť je významný faktor, ktorý výrazne vplýva na budúcnosť nás a našej planéty. Aj to je dôvod, prečo sa z neho stal pojem, ktorý v súčasnej dobe rezonuje vo všetkých oblastiach nášho života. Výnimkou nie je ani upratovanie a čistenie spoločných nebytových priestorov, v rámci ktorého sa upratovacie spoločnosti sústredia na používanie ekologicky šetrných čistiacich prostriedkov, podporu energetickej účinnosti i na zavádzanie nových technológií a inovácií.

V rámci polyfunkčných budov, obchodných a nákupných centier či akýchkoľvek iných objektov, kde sa koncentruje väčší počet ľudí, je dôkladné upratovanie a čistenie spoločných nebytových priestorov absolútne nevyhnutné. Cieľom je zamedziť šíreniu baktérií a vírusov a zabezpečiť čisté, zdravotne nezávadné a príjemné prostredie pre všetkých, ktorí s danými priestormi prichádzajú do kontaktu.

Tento cieľ zväčša napĺňa konkrétna upratovacia firma, ktorej úlohou je pravidelne kontrolovať stav spoločných nebytových priestorov a starať sa o ich čistotu a reprezentatívnosť. Upratovacie služby v tomto rozsahu poskytujeme aj v rámci spoločnosti MK-Clean, pričom ich realizáciu zabezpečujeme s ohľadom na udržateľnosť podporenú používaním ekologicky šetrných čistiacich prostriedkov, podporou energetickej účinnosti, rovnako ako aj zavádzaním inovácií a moderných technológií.

Udržateľné praktiky pri upratovaní spoločných priestorov

Ešte donedávna bola smerodajným kritériom pre upratovanie a čistenie spoločných nebytových priestorov najmä hygiena a čistota, dnes sa však okrem výsledku pozeráme aj na spôsob, akým ju zabezpečujeme. Existuje totiž množstvo spôsobov, vďaka ktorým je možné vykonávať tieto činnosti ekologicky a udržateľne. Aké udržateľné praktiky je teda možné pri upratovaní spoločných priestorov využívať a aké inovácie je možné zavádzať do upratovacích procesov?

Recyklácia odpadu

Prvým krokom k udržateľnosti je zodpovedný prístup k triedeniu a recyklácii odpadu. Každá upratovacia firma by preto mala podporovať oddelené zhromažďovanie recyklovateľného odpadu a samostatne triediť plasty, papier, sklo a kovy. V spolupráci so zamestnancami a návštevníkmi polyfunkčných budov tak môžu upratovacie spoločnosti prispieť k zníženiu množstva odpadu, ktorý končí na skládke.

Minimalizácia odpadu

S cieľom minimalizovať odpad, môže upratovacia firma zvážiť využívanie viacnásobne použiteľných a ekologicky šetrných čistiacich materiálov a pomôcok. Namiesto jednorazových čističov a utierok môže používať utierky z mikrovlákna, ktoré sú efektívnejšie a šetrnejšie k životnému prostrediu.

Ekologicky šetrné čistiace prostriedky

Výber ekologicky šetrných čistiacich prostriedkov je dôležitý pre minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. Upratovacia firma by tak mala uprednostňovať biologicky odbúrateľné a bezpečné čistiace prostriedky, ktoré sú pre udržateľné upratovanie doslova nevyhnutné.

Podpora energetickej účinnosti

Upratovacie firmy by mali pri svojich činnostiach zohľadňovať aj energetickú účinnosť. Príkladom je efektívne plánovanie trás a času, ktorý je potrebný pre upratanie konkrétneho priestoru, čo môže v konečnom dôsledku výrazne minimalizovať spotrebu energie a palív.

Inovácie v upratovaní spoločných priestorov

Okrem udržateľných praktík začínajú upratovacie spoločnosti uplatňovať aj využívanie inovácií a moderných technológií, ktoré dokážu ušetriť objem ľudskej práce a zefektívniť proces čistenia a upratovania spoločných nebytových priestorov. V rámci spoločnosti MK-Clean sa pritom zameriavame najmä na využívanie niektorých druhov automatických procesov. Ide najmä o automatické čistiace zariadenia, smart systémy riadenia a monitorovania a o využívanie robotov pri upratovacích prácach.

Automatické čistiace zariadenia

Vďaka silnému technologickému pokroku môžeme v rámci poskytovania upratovacích služieb využívať automatické čistiace zariadenia, ktoré sú schopné spoločné nebytové priestory upratovať absolútne samostatne. Tieto zariadenia je okrem toho možné naprogramovať tak, aby svoju činnosť vykonávali mimo pracovných hodín, čo znižuje potrebu fyzickej prítomnosti upratovacích tímov, a teda šetrenie ľudskej práce. 

Smart systémy riadenia a monitorovania

Nové technológie umožňujú vytvoriť a používať rôzne smart systémy riadenia a monitorovania, pomocou ktorých je možné sledovať napríklad spotrebu vody, elektrickej energie a čistiacich prostriedkov. Tieto systémy tak poskytujú presné údaje o efektivite upratovania a umožňujú jednoduchšiu a efektívnejšiu optimalizáciu upratovacích procesov.

Využívanie robotov pri upratovacích prácach

Robotické zariadenia sú stále populárnejšie a vo veľkom sa využívajú aj v rámci upratovania spoločných priestorov. Sú vybavené senzormi a algoritmami, vďaka ktorým sa dokážu bez problémov pohybovať po priestoroch a vykonávať rôzne upratovacie úlohy bez fyzickej prítomnosti zamestnancov.

Udržateľné praktiky pri upratovaní spoločných priestorov zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane životného prostredia. Recyklácia, minimalizácia odpadu, používanie ekologicky šetrných čistiacich prostriedkov a podpora energetickej účinnosti sú dôležitými opatreniami, ktoré by už dnes mala dodržiavať každá upratovacia firma. Čoraz častejšie sa však stretávame aj s využívaním inovácií a moderných technológií, ktoré zlepšujú efektivitu a udržateľnosť pri upratovaní spoločných nebytových priestorov. Dodržiavaním udržateľných praktík a zavádzaním inovácií tak môžeme dosiahnuť čistejší a krajší vzhľad spoločných priestorov, navyše s ekologickejším vplyvom na naše životné prostredie.