Cena:
od 4,00 € / bytová jednotka / mesiac
Objekty:
Spoločné priestory bytových domov
Typ služby:
pravidelne / 1 x týždeň

Štandardný rozsah prác:

 • zametanie a umývanie vstupných priestorov (vestibul)
 • umývanie vstupných vchodových dverí vrátane presklenia
 • umývanie výťahu a výťahových dverí
 • zametanie a umývanie priľahlých spoločných priestorov (pred bytmi)
 • vyprášenie rohoží pred bytmi
 • zametanie a umývanie spoločného schodiska
 • utieranie prachu na hydrantoch a poštových schránkach
 • dezinfekcia kľučiek a madiel vstupných dverí
 • odstraňovanie pavučín (podľa potreby)
 • čistenie zábradlia (podľa potreby)
 • zametanie vstupného chodníka (podľa potreby)
 • vysávanie pivníc (1 x ročne)
 • umývanie svietidiel na medzipodlažiach (1 x ročne)
 • ďalšie služby podľa potreby objednávateľa

Doplnkové služby:

 • umývanie okien na medzipodlažiach

Dodávateľ zabezpečuje:

 • kvalitné personálne obsadenie
 • kvalitné čistiace prostriedky a technické zabezpečenie
 • plánovanie, organizáciu prác a dodržiavanie harmonogramu upratovania
 • pravidelnú a nezávislú kontrolu upratovania
 • vedenie presnej evidencie upratovania
 • dodržiavanie hygienických noriem, BOZP a iných štandardov

 

Objednávateľ zabezpečuje:

 • prístup k dodávke vody na vlastné náklady (podľa možností prístup k teplej vode)
 • v prípade viac vchodov, prístup minimálne v každom druhom vchode
 • kľúče za účelom výkonu služby (2 verzie)
 • priestor na odkladanie osobných a pracovných vecí dodávateľa

Spolupráca

 • Stavebné bytové družstvo Banská Bystrica / Spravbyt, s.r.o. / Bytový podnik mesta s.r.o.
 • Realbyt s.r.o. / Bythos - správa domov / HVH Comp – správa bytov a domov
 • SBD Zvolen / Okresné stavebné a bytové družstvo Nitra
 • SBD Ružomberok / SBD Liptovský Mikuláš

 

Referencie - viac ako 250 vchodov

BANSKÁ BYSTRICA 
 • Petelenova CKN 39A,39B,2,4,4A
 • Tulská 8,10,12
 • Poľná 11,13,15
 • Komenského 14,18
 • Javornícka 1,3,5,7,9,10 
 • Javornícka 11,13,15,17,19,21,23
 • Partizánska 46,48,50,52,54,56
 • Spojová 12
 • Kuzmányho 6
 • THK 6,7,8,9,10, 37
 • SNP 8,10,12, 60,62,64,66
 • Viestova 26
 • Severná 2,22,23,24
 • Jesenského 30
 • Fatranská 1,3,5
 • Mičinská 6
 • Javorová 1,3,5,7
 • Povstalecká 2,4,6,8,10,12,14,16,18
 • Bernolákova 1
 • Družby 17,19,21,23
 • Sládkovičova 58,60,62,64
 • Starohorská 35,37,39,41,43,45,47,49,66,68,70
 • Krivánska 3,5,7,9,11
 • Nemčianska 9,11,13
 • Nová 1,3
 • Mičinská 26,28,30
 • Mládežnícka 17,47
 • Tatranská 1,3,5,7,9,11
 • Tatranská 14,16,18,20,22
 • Tatranská 24,26,28,30,32,34,36,38
 • Tatranská 40,42,44,46,48,50
 • Tatranská 41,43,45,47,49
 • Tatranská 86,88,90,92,94,96

RUŽOMBEROK 

 • Bystrická 6,18,20,22,24
 • Papiernická 8,10,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23
 • Scota Viatora 3,5,7,9
 • Hviezdoslavova a Makovického 6,8,10
 • Za Dráhou 1,2,3,8,10,11,12,21,22,24
 • Žilinská cesta 12,13,14,15,16,17,18
 • Zarevúca 19
 • Liptovská 9,11,13,15,17
 • Lesná 2,3,4,5,6,7
 • Štefana Moyzesa 33,35,37,39,41,43,45,47
 • Veterná 2,4,6,8
 • Plavisko 87
 • Ul. Houdeka 41-51,44, 55
 • Riadok 9,11
 • Madačova 12,14,16,18,20,22

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

 • Nábrežie Dr. A. Stodolu 3
 • Nábrežie Dr. A. Stodolu 67,69

NITRA

 • Trieda Andrej Hlinku 27,29,31,33,35,37
 • Trieda Andrej Hlinku 39,41,43,45,47,49
 • Petzwalova 10,12,14,16,18,20,22,24
 • Ďumbierska 37,39,41
 • Jurkovičova 29,31,33
 • Bizetova 14,16,18
 • Damoborského 7
 • Viničky 7,9,11,13

 

„MK-clean Vám ponúka riešenie širokého spektra Vašich požiadaviek na mieru“

 

Mám záujem o Spoločné nebytové priestory