V spolupráci s SHP Harmanec sme rozdali 80 balíčkov základných hygienických potrieb.